telegram

۹:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۲۲

شماره ششم شبستان راه راه

شرکت رنگ پاشان گستر کویر شما را به خواندن نشریه شبستان دعوت میکند

شبستان؛ نشریه طنز مسجدی ها

در این شماره:
احکام را با لبخند بیاموزید
با فضولسانان آشنا شوید
فوائد قطع رحم را بیامزید
و…

دانلود فایل