شورش مردم عادی

۱۱:۴۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۸

شعر طنز

چه نشستید؟ خلق شورش کرد!

حد نداریم اگر چه محدودیم
وسط آش ماست مشهودیم
گر چه کلا چهل نفر بودیم
بیشماریم بی برو برگرد

نویسنده:

خبری دارم از منابع زرد
از گروهی مرفه بی درد
برسد تا به دست فرد به فرد
آی مردان خسته خونسرد!
چه نشستید؟ خلق شورش کرد!

نه کسی از امید دل برداشت
نه به تَکرار اعتراضی داشت
یا به آن کس که تخم لق می کاشت
یا به برجام که خدا آورد
چه نشستید خلق شورش کرد

درصد ما چهارتا باشد!
معده مان هم خوش اشتها باشد
هر چه پول است سهم ما باشد
چند سوراخ نیز وقت نبرد
چه نشستید؟ خلق شورش کرد!

هر کجا که تجمعی بشود
یکی از ما به سوی آن بدود
و دو سه تا شعار هم بدهد
میرود توی لیست دستآورد
چه نشستید؟ خلق شورش کرد!

حد نداریم اگر چه محدودیم
وسط آش ماست مشهودیم
گر چه کلا چهل نفر بودیم
بیشماریم بی برو برگرد
چه نشستید؟ خلق شورش کرد!

همه چی باب طبع رفت به پیش
خبر آمد که گشت صادر فیش
می کشیدیم جوج را در نیش
ریخت بر کلمان ولی یخ سرد!
چه نشستید که ۹ دی شد

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه برای "چه نشستید؟ خلق شورش کرد!"

اطلاع از
avatar
رضا

خیلی زیبا