۱۰:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۴

ارائه دهنده ی کلیدی ترین راه حل ها

اساسنامه شرکت بادخیز گستران آریاپونز

وظایف شرکت:
- ذخیره بادهای طبیعی در مخازن جهت ایجاد باد هنگام آلودگی هوا
- تولید بادهای مصنوعی اعم از حیوانی و انسانی به منظور جابجایی آلودگی هوا

نویسنده:

راه راه: این اساسنامه در چندماده و چند تبصره و اینها برای شرکت بادخیزگشتران آریاپونز تدوین و در اولین و آخرین جلسه هیئت مدیره که به صورت غیرحضوری غیرموظف برگزار نشده است، به تصویب هم لازم نبود برسد.

ماده۱: مرکز اصلی موسسه: گوشه ای از وزارتخانه محیط زیست کشور
تبصره: هیئت مدیره می توانند مرکز شرکت را از این وزراتخانه به آن وزارتخانه و حتی از این دولت به آن دولت منتقل کنند.
ماده ۲: مدت شرکت: تا دولت بعدی (با حفظ سرعت انتقال قصورات به دولت قبلی)
ماده ۳: تابعیت شرکت: ایرانی است.
ماده ۴: هدف از تاسیس شرکت: این شرکت به منظور تشریح و تعیین نحوه واکنش در وضعیت آلودگی هوا تعیین شده است.

ماده ۵: وظایف شرکت:
– ذخیره بادهای طبیعی در مخازن جهت ایجاد باد هنگام آلودگی هوا
– تولید بادهای مصنوعی اعم از حیوانی و انسانی به منظور جابجایی آلودگی هوا
– آموزش صحیح دعا جهت تسهیل اجابت دعا در وزش باد
– جلوگیری از هدر رفتن بادها بویژه در جشنهای تولد و…
– مبارزه با کمپین های نوظهور که در سدد انحصار باد هستند از جمله چهارشنبه های سفید

ماده ۶: موضوع فعالیت:
– توجه ویژه به ارکان استجابت دعا در مسیر وزش باد
– ایجاد فرهنگ بادپروری در جامعه
– مدیریت نظارت بر اجرای طرحهای بادخیز
– جذب سرمایه های بادی اعم از طبیعی و مصنوعی
– توانمندسازی جوانان جهت تولید فوت

تبصره ۱: در صورت هدر رفتن باد از هر قسمت باز، بلافاصله باید جبران ذخیره انجام گردد.
تبصره ۲: استفاده از ظرفیت صدا و سیما در فرهنگ سازی عدم هدر دادن باد در خانواده ها
ماده ۷: دارندگان حق امضاء موظفند پس از دعا از بسته شدن کامل در و پنجره اطمینان حاصل کنند تا از هدر رفت باد جلوگیری کنند در غیر این صورت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از