سریال های ماه مبارک

۳:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۷

توصیه های زیرساختی به سریال سازان

نقش شلنگ در رسانه ملی

مسئله کما یکی از مهم ترین اصول در این نوع سریال هاست. همین که در سریال یک نفر در کما باشد، کافی است فقط دقت داشته باشید که تا پایان سریال به هوش نیاید

نویسنده:

راه راه : برای ساختن سریال های ماه رمضان خیلی نیاز نیست دنبال محتوا باشید، همانطور که موقع افطار خوردن غذاهای سبک توصیه شده، دیدن سریال سبک هم در عدم نفخ معده تاثیر بسزایی دارد، اصلا با این حجم از گرسنگی، مغز مردم کشش ندارد فیلم با محتوا ببیند!

در همین راستا با دهان روزه در حدی که مغز ما می کشد تصمیم گرفتیم چند اصل مهم در ساخت سریال های ماه رمضان را به سریال سازان عزیز ارائه دهیم.

اصل اول: یک قصه گریه دار انتخاب کنید؛ حتی اگر به ماه رمضان هم مرتبط نباشد مهم نیست حتما گریه دار باشد تا بعد از ۱۳-۱۴ ساعت گرسنگی و تشنگی مستقیم به حلق مردم برود و به دلشان بنشیند.

اصل دوم: یک شلنگ به سریال وصل کنید و شیر آب را تا انتها باز بگذارید، سریال خودش خود به خود تا ۳۰ قسمت پیش می رود و مردم هم همراهی می کنند، نیاز به فیلمنامه پیچیده هم ندارید همین که در گذشته برای نقش اول سریال اتفاقی بیفتد که در حال حاضر از آن فرار کند کفایت می کند.

اصل سوم: توجه داشته باشید که در سریال آدم های خوب نباید خوب باشند، آدم های بد هم نباید بد باشند، تا حدی که بیننده تا آخرین قسمت سریال دائما در حال کشف باشد. در پایان سریال همین آدم های خوب به هر بهانه ای شرمنده آدم های بد باشند. در حقیقت باید جای آدم های خوب با آدم های بد عوض شود.

اصل چهارم: مسئله کما یکی از مهم ترین اصول در این نوع سریال هاست. همین که در سریال یک نفر در کما باشد، کافی است فقط دقت داشته باشید که تا پایان سریال به هوش نیاید تا مردم هم جهت همدردی برای به هوش آمدنش دعا کنند.

اصل پنجم: همیشه از دو خانواده با فاصله طبقاتی بالا استفاده کنید و خانواده ای که در فاصله پایین تر قرار دارد آنقدر بدبخت باشد که مردم نتوانند جلوی سوختن دلشان را بگیرند و در هر شرایطی در سریال بهشان حق دهند و در پایان آن طبقه بالایی خودشان پشیمان می شوند و دست از کارهای بد برمیدارند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از