۳:۳۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۷

رادیو طنزیم/ قسمت چهارم

مصاحبه ی اختصاصی با ابن سینا!

مصاحبه ی اختصاصی با ابن سینا، در چهارمین قسمت طنزیم...
رادیو طنزیم را یکشنبه ها با هندزفری گوش کنید!!

مصاحبه ی اختصاصی با ابن سینا، در چهارمین قسمت طنزیم…
رادیو طنزیم را یکشنبه ها با هندزفری گوش کنید!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد