۱۲:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۸

معناشناسی در اشعار فولکلور

نخود و کیشمیش یا اوجولات؟!

پشت کوه استعاره از محل "راندبو" یا همان "قرار ملاقات" است. شاعر در این بیت سعی دارد که محل قرار را در قالب سوال به مخاطبش یادآوری کند.

راه راه: عمو زنجیر باف!

بعله
زنجیر منو بافتی؟

بعله
پشت کوه انداختی؟

بعله
بابا اومده

چی چی آورده؟
نخود و کیشمیش
با صدای چی؟
میو میو

tk47

عمو زنجیر باف!
از آنجا که شغل و پیشه ای با نام زنجیر بافی هیچگاه در طول تاریخ ثبت نشده و یا اگر بوده تا بحال منسوخ شده این مصرع نشان از شوریدگی حال شاعر دارد.

 

زنجیر منو بافتی؟
شاعر در اینجا از پشت تلفن همچون بازیگران ارتش سری که همواره از ترس گشتاپو پیام های خود را با زبان رمز از طریق رادیو برای مخاطبانشان ارسال می کردند جویا و پیگیر حال و احوال مخاطب خاصش بوده.

 

پشت کوه انداختی؟
پشت کوه استعاره از محل راندبو یا همان قرار ملاقات است. شاعر در این بیت سعی دارد که محل قرار را در قالب سوال به مخاطبش یادآوری کند.

 

بابا اومده
این جمله بصورت سوالی بیان شده و منظور شاعر در اینجا اینست که اگه بابات اومده تو اتاق می خوای قطع کنم؟
چی چی آورده؟
شاعر در این بیت بعد از اینکه می فهمد خطری متوجه ایشان نیست شوخیش گرفته و کمی خودش را برای مخاطب خاصش لوس می کند.
نخود و کیشمیش
در اینجا منظور از کیشمیش همان اوجولات است و شاعر سعی داشته است که خیلی موجز و کوتاه به مخاطبش برساند که اگه فشارت افتاد برات اوجولات می خرم.
با صدای چی؟
در این مصرع مخاطب خاصِ شاعر از او می خواهد تا از پشت تلفن برایش صدا(ترجیحاً گربه)در بیاورد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از