۴:۴۷ ب.ظ

کارلوس لتوف

روزکاتور/ تجارت جنگ در آفریقا

ناتو به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم، در آفریقا جنگ به راه می‌اندازد. جراید