۷:۳۴ ب.ظ

سیدمحمدجواد طاهری

روزکاتور/ حمایت ترامپ از دولت یازدهم!؟

آیا این همان ترامپی نبود که قرار بود برجام را پاره کند؟ عجیب نیست که اقداماتی در حمایت از برجام صورت داده است؟