۶:۵۷ ب.ظ

ییری نواک

دست آزاد/ دُن کیشوت زمانه‌ات را بشناس!

اثر هنرمندی از جمهوری چک که بی‌ارتباط با اقدامات دولت یازدهم با مقوله‌ی هسته‌ای نیست!