۷:۴۸ ب.ظ

محمدمهدی صادقی‌منش

روزکاتور/ دمب خروس!

وضع تحریم‌های جدید آمریکایی و ناتوانی دولت در سرپوش‌گذاری