۲:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

راه راه وطن امروز ۴

چهارمین شماره ویژه نامه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۶، منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید:

🔴پیتلـُماسی عمومی قاجار و ضرورت آن
🔵تکریم توتالیتاریستی با جیغ بنفش
⚪️به یار بورِ فرانسوی ام
⚫️می خواهید در آینده چه کاری شوید: دیپلماسی نرم، دیپلماسی سفت
🔴عزت ایرانی پاسپورت شده در دولت فعلی
🔵و …

ویژه نامه طنز هفتگی راه راه، دوشنبه ی هر هفته در روزنامه وطن امروز منتشر می شود.

دانلود فایل