۱۱:۰۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۶

چوب سلفی رجبی و شرکا

نویسنده:

راه راه: آیا موقع سلفی گرفتن، دستتان می لرزد و عکس به فنا می رود؟

آیا در عکس های سلفی، فقط دماغتان پیداست؟

آیا تا می خواهید سلفی بگیرید، سوژه مورد نظر از دسترستان خارج می شود؟

دیگر نگران نباشید!

با چوب سلفی رجبی و شرکا، به سفارش شرکت #امید‌واران، به راحتی، در هر زمان و مکانی، بهترین عکس ها را داشته باشید‌.

سفارشات جهت مجلس نمایندگان، به طور ویژه پذیرفته می شود!

  افشار
  چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

  نخندیدم : |

  اسی مانکن
  پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

  ساعت ۴ و ۴ و نیم خوب بود
  تکرار اون افراد جلوی مجلس هم شیرین اومد به مزاجم