۱۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۱

داعش در پیامی تلویزیونی، ایران را تهدید کرد!!

تهدید توخالی

۱۱:۲۰ ق.ظ 

به مناسبت درگذشت کمدین مشهور

جری لویس

۹:۲۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۷

به بهانه انتخاب کاندیدای ویترینی برای شهرداری تهران توسط اعضای اصلاح طلب شورای شهر

کاندیدای ویترینی

۱۰:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۶

سرقت علمی