telegram

۳:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۱

فال هفته (قسمت هفتم)

هوی داعشی صاب فال! با موشک می‌زنیم دهنتو صاف می‌کنیم!

خواجه معتقد است وقتی موشکی بدینسان شلیک شود، نتیجه‌اش رفتن رنج‌ها و دردهاست

۹:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۸

چطوری از وزیر بهداشت مصاحبه می‌گیرند

محل حضور وزیر، با احتیاط وارد شوید!

مثلا امروز وزیر راه فحش جدیدی می‌دهد، هنوز ثبت نشده وزیر بهداشت وارد معرکه می‌شود، دوباره هنوز وزیر بهداشت حرفش تمام نشده، مشاور ارشد وارد میدان می‌شود، مشاور هنوز حرفش قطع نشده، مجری مراسم کارگران را مورد عنایت قرار می‌دهد...

۳:۲۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۱

فال هفته/ قسمت ششم

ای صاحب فال! ۲۰ تومن دستی داری یک ماهه؟

به عالم هست اکنون این ترانه
نبندد تاکسی از تختگه رخت
تمام عالم از حالا به بعد این را یکصدا فریاد خواهند زد که تاکسی خیلی خوب است و محال است کسی که سراغ این شغل می‌رود، از کارکردن روزی رخت ببندد و بیکار شود.

۶:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۳

فال هفته/5

ای صاحب فال، به بیمارستان برو!

روح او مقبول حضرت شد اناالحق می‌زند
ای حسام الدین تو بنویس مدح آن سلطان عشق

ای صاحب فال که حسام الدین نام داری،روح‌هایی در اطراف تو مشغول جاسوسی و خبرچینی هستند اما تو غم‌ات نباشد، همچنان مشغول مدح و پاچه‌خواری رئیست باش. والا کی به کیه

۱:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۰۸

فال هفته/ قسمت چهار

خودت را گول نزن!

ای صاحب فال بهتر است گنده تر از دهانت صحبت نکنی و مشغول کار خودت باشی تا شاید، آن هم شاید عاقبت بهتری در انتظارت باشد.