شیطان بزرگ زیر پا

۱۲:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۱

پای بر شیطان بزرگ

بن بست برای خر شیطان

۶:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۹

بن بست برای خر شیطان

ابابیل بصیرت علیه فتنه جهالت

۱۲:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۹

حضور انقلابی مردم در نهم دی و از بین رفتن فتنه

ابابیل بصیرت علیه فتنه جهالت

ما پینوکیو شماریم

۱۲:۰۷ ق.ظ 

در حکایت فتنه 88 و چند پینوکیوی گول خورده

ما پینوکیو شماریم!