۱۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۹

دوای درد!

۱۲:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۴

وزارت خونه!

۳:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۲

اسرائیل سقطت!

۷:۳۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۵

رای در تاریکی

موج سواری رسانه ای

۱:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۸

چی میخوایم؟ چی میگن؟