۷:۳۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۵

رای در تاریکی

موج سواری رسانه ای

۱:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۸

چی میخوایم؟ چی میگن؟

شیطان بزرگ زیر پا

۱۲:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۱

پای بر شیطان بزرگ

بن بست برای خر شیطان

۶:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۹

بن بست برای خر شیطان

ابابیل بصیرت علیه فتنه جهالت

۱۲:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۹

حضور انقلابی مردم در نهم دی و از بین رفتن فتنه

ابابیل بصیرت علیه فتنه جهالت