۱۱:۳۶ ق.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۱۳

برگی از خاطرات یک اغتشاشگر: روشهای سرکوب در سال ۸۸

از قیر داغ تا بمب هسته ای


پایمال شدن حقوق حیوانات هم به وضوح مشاهده می شد! که جا داشت یک کمپین اعتراضی با نام #نه_به_استفاده_ابزاری_از_حیوانات_بی_خبر_از_خرابکاری_نظام در همانجا راه اندازی کنیم، که متاسفانه در آن شرایط خفقان و سرکوب وحشیانه، فقط توانستیم برای این حیوانات بی گناهی که بازیچه دست نظام شده بودند، خون گریه کنیم !!

۱۱:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۰۲

واکنش ها به «وتو نکردن» تمدید داماتو توسط اوباما

یعنی همین اوباما که باهوش و مودب بود؟؟!!!

البته که آقای اوباما وتو میکنن... کی گفته نکرده؟؟ ایشون این حرفارو فقط برای رضایت افکار عمومی آمریکا گفته؛ وگرنه اینکه امضا نکرده، ولی اجازه داده تبدیل به قانون بشه، این خودش یعنی یه موفقیت بزرگ...

۱۲:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۲۸

چگونه کچل نشویم/

راهکارهایی برای پیشگیری از «کچلی»!

این روزها ریزش مو به معضلی همه گیر تبدیل شده و موجب مشکلات فراوانی از جمله افسردگی، سرد شدن کانون گرم خانواده و مخصوصا طلاق شده!!
بله..از اتاق فرمان اشاره میکنند حتی در بعضی موارد خودکشی هم دیده شده!
شاید باور نکنید، ولی همه موارد بالا از پیامدهای کچلی است.