۱۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۰

هشت بحرانی که اغتشاشگران با آن رو به رو بودند

عبور از بخران!

چنج کردن زمان بر است؛ یعنی ریژیم عوض کردن یک سلفی نیست که یه هوویی صورت بگیرد. یا google home نیست که گفته شود: اوکی گوگل.چنج د رژیم و به اندازه یک آروغ زدن فقط زمان ببرد .

غول کنکور

۱:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۲۴

قط یک مرد می تواند

رستم و خان هشتم !

رخش، سم بر زمین کوبید و به رستم فهماند که تا بنزین بیشتر از 1500 نشده سوار شو تا برویم. رستم جی پی اس را روی رخش نصب کرد و حرکت کردند.

۹:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۵

به مناسبت روز دانشجو: رنجنامه وسایل خوابگاهی 3

عاشقان، قاتل من هستند

اما ربط اینها به مرگ ما دقیقا همین پرنده های خیالیست که لامصب ها با بوی ذوب شدن و صدای ترکیدن ما کتری ها، باز هم فرود نمی آید

دمپایی خوابگاه دانشجویی

۳:۱۰ ب.ظ 

به مناسبت روز دانشجو: رنجنامه وسایل خوابگاهی/2

خوابگاه ما، سطل زباله ما

در واقع ما سطل زباله ها یک شیء نیستیم. یک مکانیم. سطل زباله خوابگاه یک لفظ قرار دادی است برای جایگاه پرتاب های 3 امتیازی!
اصلا یکی از تفریحات خوابگاه همین پرتاب هاست.

۱۱:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۴

به مناسبت روز دانشجو: رنجنامه وسایل خوابگاهی/۱

رفیق بی کلک یخچال

حالا هی شما ما رو به تلگرام شبیه کن، هی بگو باز کردن در یخچال مثل وقتی هست که پروفایل ملت رو چک میکنی و میدونی هیچ چیزی توش نیست. ولی به سر یه دونه کشو فریزر برفک زده ام که هر چی توش میگذارند دفن میشه و آخر ترم پیدا میشه قسم، که دست خالی ردتون نمی کنم.