رفع حصر

۱۰:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۳

متن دفاعیه‌ی م.ح مدیرمسئول بشکن و آتش ‌بزن‌های عمیق امنیتی در کشور

مرد چندهزار چهره

در رختخواب گرم و نرم خوابیده و پتو را تا زیر دماغم بالا کشیده بودم و همراه با تایپ جمله‌ی «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» در گروه تلگرامم، از دیدن دود غلیظی که آسمان شهر را گرفته بود لذت میبردم و منتظر شنیدن صدای بووووم بودم.

نماینده سراوان

۱۲:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۹

ذکر «محمدباسط درازهی»_اعلی مقام توهینه !

از مریدان نقل است که سالی برای رفع حاجتی از مردی مظلوم، به گمرک داخل بشد. به اشتباه، مردی نامعلوم الحال وی را نافرمانی بگفت و او را در صف انتظار مغموم کرد. رعشه‌ای بر اندامش افتاد. نعره‌ای بزد و گریبان چاک چاک کرد.

خواستگاری

۱۰:۵۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۱

نمیشود که رسم و رسومات را زیرپا گذاشت

قرص جوشان

آخرین عروسی در فامیل ما وسط اقیانوس آرام بوده و مهمان ها با بالن به آنجا می رفتند.. بابا می گفت نمیشود رسم و رسومات را زیر پاگذاشت

۱:۴۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۳

آب کشور را چه کسی هدر میدهد؟

خواب پرمصرف

مامان لباس کهنه ها رو به جای دستگیره کردن، چپوند تو هر سوراخی که ازش آب می اومد حتی سوراخ آفتابه!