۱۲:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۵

شترِ آل سعود

روپایی شرق!

۱۱:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۰

روپایی شرق!

تبرئه فساد

۹:۰۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۷

تبرئه فساد