فال و تعبیر آن

۱۰:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۸

تعبیر فال

ناموسا دست ما رو هم بگیر!

ای صاحب فال دوران جوانی پر عیش و نوشی داشتی کلک! به عبارتی میخوری، میخوابی و شیتیل میگیری!

۸:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۴

چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم

فرزندت را قورت بده تا قورتیده نشود!

به عقیده‌ی نگارنده، دوران "برو توی اتاق به کارت فکر کن" ، "خیلی بچه‌ی بدی شدی" و "دیگه مامان دوست نداره" به سر آمده است. امروزه باید بدنبال روش‌های نوین و تاثیرگزار بر روی این گل‌های نوشکوفته زندگی بود که در ادامه به آن می‌پردازم.

۱:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۷

نامه ناصرالدین شاه به میرزا حسین‌خان سپهسالار

کم مانده بود میرزا!

انگار یک پری دریایی روی صندلی نشسته بود. از بخت بد هرچه برای او دست تکان دادیم و سوت زدیم افاقه نکرد. حتا به ما یک نظر هم نکرد. بیخیالش گشتیم. با خود گفتیم که بعدا میگوییم او را به حضور برسانند جهت صحبتی!