telegram

۴:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۱

یک مقاله نسبتا علمی

رهیافتی در نسبت جنبش سبز و روز قدس ۸۸

جنبش سبز با ارئه دلایل متقن و غیر قابل انکاری مبنی بر وجود تقلب در انتخابات سال ۸۸ شکل گرفت (Dr.Zahra Rahnavard. Damad-lorestan. BBC farsi. 23 khordad 1388) و بر این اساس، مبارزه با تقلب و احیای حقوق از دست رفته مردم در انتخابات را سرلوحه کار خود قرار داد.

۳:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۹

برنامه کاری سناتور باب کروکر در یک روز معمولی

روح برجام کی بودی تو؟!

همسایه ایرانی زنگ می‌زند. میس کال را دیده. آقای کروکر از او می‌پرسد که به نظرش تصویب تحریم‌های جدید نقض برجام خواهد بود؟ آقای همسایه رد می‌کند. آقای کروکر اصرار می‌کند که شاید باشد ها! همسایه زیر بار نمی‌رود.

۳:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۰۱

نتیجه اجرای قانون کاپیتلاسیون در یک دادگاه زمان شاه

کی جرئت کرده به این سگ بگه چخه؟!

عجب گیری کردیم ها… سگ اون آقا پای من رو جر داده شما من رو دارید محاکمه میکنید؟ چرا یقه سگه رو نمی گیرید؟

۱۱:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۱۶

یک روز معمولی در هیئت دولت

هرکی چی وارد کنه بهتره

وزیر آموزش و پرورش: به نظر من شما یه چیزی وارد کن که به حوزه مسئولیتت هم بخوره تا فردا پشت سرت حرف در نیارن بگن بجای اینکه فکر و ذکرش مسئولیتش باشه رفت توی کار واردات. من رو ببین عبرت بگیر. اگر بجای لباس، دفتر مشق و مداد خودکار وارد کرده بودم کسی گیر نمیداد.

۱۱:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۰۴

به مناسبت ریاست عربستان بر پنل حقوق زنان سازمان ملل

سوسمار هست، ولی کم هست!

برگهایی از خاطرات پلیس دیپلماتیک محافظ دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران را در ادامه میخوانید.