اصول تدبیر و امید

۸:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۲۵

اصول تدبیروامید

پاتک 4200

۳:۱۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۲۲

پاتک ۴۲۰۰

۹:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۷

نه به استضعاف

چشمان كاملاً بسته

۸:۱۴ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹

ناداوري هيئت ژوري مسابقات جهاني وزنه برداري

با چشمان کاملاً بسته