telegram

۱۰:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۲۸

بررسی علل برون رفت دختران از کشور

لی مین هو=دیوان حافظ

بدهیم عکس نویسنده این متن را در تمام کره جنوبی پخش کنند. مسلما مردم کره با دیدن بنده‌ی کمترین؛ از خود بی خود شده و علاقه مند به یادگیری زبان فارسی می شوند. با این روش با کره‌ای ها در جذب جوانان سر به سر می شویم.

۱۰:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۱۸

خاطرات ملت ایران

در تولد قهرمان ملی چه گذشت؟

در هر صورت جشن تولد قهرمان ملی از ریاضی ۲ مهم تر بود و ما هم اول فکر کردیم که به عنوان کادو کتاب تاریخ دیپلماسی ایران را ببریم اما بعد فکر کردیم که دولت مردان معمولا به مطالعه تاریخ علاقه ای ندارند. چه کار کنیم چه کار نکنیم؟ گفتیم یک شاخه گل سفید برایشان ببریم که هم نماد دوستی و علاقه است و هم نماد سانترفیوژ!