اعلام پشیمانی بازیگران ازانتخاب رئیس جمهورایران

۶:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۶

پشیمانی سلبریتیها بدلیل افزایش عوارض خروج

دومینوی اعلام پشیمانی سلبریتیها از حمایت روحانی

هر عهد که بشکست نگفتند و گذشتند
در بحث عوارض همه بیدار! چه جالب

۴:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۴

دومینوی اعلام پشیمانی سلبریتیها

گفتند خدا حافظت ای یار! چه جالب

آن سبز و بنفشی که قسم خورد به جانش
از رای پشیمان شده هربار! چه جالب

۱۰:۲۱ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

شعر طنز

سرطانِ سعودی!

از شیخ سقوطی چه توان گفت به جز هجو
این غده ی بدخیم شبیه سرطان است

از استِ ت ِ تِرس لکنت ناجور گرفتی
بی شک همه اش زیر سر داعشیان است

۹:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۲

شعر طنز

جن و بسم الله!

به هر اندازه جن از ذکر بسم الله می ترسد
گروهی اندک از آنکه شویم آگاه می ترسد

فراموشش شده گاهی اصول انقلابی ها
و اصلاحات ایشان از کمی اصلاح می ترسد