۷:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۶

نقدی بر یک سریال خبری

هشت و نیم

مردمانی از سرزمین پارس دقیقا برعکسش را عمل می‌کنند. یعنی باطرفی در ظاهر و بی‌طرفی در باطن. نویسنده‌ی اصلی فیلمنامه‌ی سریال که انگار هنوز نمی‌داند دارد سرمقاله می‌نویسد یا چی پای چپ را روی پای راست! انداخته است و اول هر خبرش برای مجری نابازیگرمان «تیتر» می‌زند

۱۲:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۳

در بیان افتتاح بیمارستان و مریدان مراد و الخ

نیاورده اند که…

والی گفت: پ ن پ، ساختمان شش طبقه می‌خواستی؟ مراد بر خود لعنت فرستاد که چرا به والی رأی داده بود و بدتر اینکه مریدان را هم روانه‌ی ستاد والی کرده بود. پس سریع رفت و بنری سه در سه زد به این مضمون که «افتتاح بیمارستان شبانه‌روزی شش طبقه‌ی مراددرّه».

۴:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

شعر طنز

دودکش!

دکتر اشاره‌ای به ضررهای دود کرد
عمری به دکتراش پریدی چه فایده

رد شد شبی نگار قدیمی ولی فضا
چون مه گرفته بود ندیدی چه فایده

۲:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۷-۱۷

درد و دل یک سوخته دل

انقدر سیمش نزنید

همشیره‌ی کریم‌آقا تا بچه‌اش هوس آب تنی می‌کند شلنگ آب را باز می‌کند و آن ورپریده را ول می‌کند در حلق ما که هی وول بخورد و با خود فکر نمی‌کند بچه جایی که پس‌فردا قرار است شام و ناهار مهمانانش را در آن بپزند چه کارها که نمی‌کند!

۱۱:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۷

شعر طنز

تلگرامی شده ها

هرکه می‌چرخد در اینستاگرام و فیس بوک
شک نکن او نیز تا بهمن تلگرامی شده

حذف روحی و فیزیکی و اکانتی با هم‌اند
دیگر عزرائیل هم رسما تلگرامی شده