۱۰:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۳

در توضیح علت ساخت و ساز میلیاردی بنیاد مستضعفان

نیازهای بنیادی

فرض کنید قرار است عده ای از مسئولین جهت چاق سلامتی بیایند و از خدمات بنیاد به مستضعفان بازدید کنند اگر خود بنیاد که دم دست است امکانات اولیه زندگی مثل آب نمای 270 میلیون تومانی یا محوطه 20-10 میلیاردتومانی نداشته باشد آنگاه چگونه می تواند ده بیست هزار تومان به مستضعفان برساند؟!

۱۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۹

چرایی واردات شتر در دولت تدبیر و امید از زبان مسئولان

توجیه شتری

زیباکلام: یکی از تحریفات واردات بی رویه است. ما معتقدیم واردات بی رویه انجام می شود. مگر واردات بی رویه چه فایده ای دارد که دولت بخواهد انجام دهد!

۹:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۷

فی الاهمیت تدبیرالاهیه در انتخاب حاکمان

مناجات المدبرین

شیخ به واسطتت این معونت بالاخره به باغ قدرت همی در آمد. پس از دراز مدتی چون شیخ به یاران همی در رسید پاره ای نان سنگک و لخمه ای سوسیس و کالباس به آنها در افکند که این هم سهم شما عزیزان!

۱۰:۵۰ ق.ظ 

معضل اعتیاد فرزند وزیر و واکنش مسئولان بلند پایه

آقازاده معتاد

آشنا(مشاور فرهنگی دولت): وزیر باید طوری باشه تا بچه اش ازش مثل سگ بترسه و نره سراغ این کثافت کاریا!

۱۲:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۲

توصیه های کاربردی یکی از بزرگان هنگام مرگ به فرزندان خود

الأکابر و سیاسه الاقتصادیه

عزیزان بدانید که پدر این سیاست و کیاست و مکنت را از سر راه و با زور بازو و تلاش خود، فراچنگ نیاورده بلکه این اندوخته گرانبها را از پدران خود به ارث برده؛ که اگر به زور بازو و تلاش خویشتن توانستن به جایی رسیدن، تراکتور و بولدوزر و گوریل انگوریل جایگاهشان این گونه نبود