۳:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۹

متوکل کی بودی تو؟!

بیمه عمر، ویزا، بیمه شخص ثالث، بیمه شخص رابع، بیمه شخص خامس، پول درمان، پارکینگ، حق خروج از کشور، حق دختر وزیر و... تازه حق ورود مجدد به کشور رو مسئولین برای هر چه بیشتر با شکوه تر شدن این شئائر دینی بخشیدن!

۳:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

کلاسهای به تو چه شریف

۶:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۱

فرهنگ علمی لغات ژنی

ژن راتور

ژن راتور: /ženerātor/ مولد ژن، در دوران بی ژنی به کار می آیند، در صنایع مادر وجودش الزامی است( علوم ژنیه)

۳:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۹

دردنامه ای از یک دوست صمیمی

برجاف، برای تو مینویسم

همه ما داشتیم پاک فراموشت میکردیم حتی مادرت احمدی نژاد که در مجلس نهم تو را تصویب کرده بود و مدام از تو با عبارات ابر برجام و نعمت الهی و... یاد میکرد تو را فراموش کرده بود

۲:۳۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۰۱

رتبه سوم بخش نثر نهمین جشنواره طنز سوره

گالری پلانکتون ها

هنرمند دارد درد آپارتمان نشینی را نشان میدهد و پیشنهادش این است که یک ویلا در شمال بگیریم، به دلیل رنگ آبی کار شده در اثر، صرفا کنار دریا باشد طرفهای فریدون کنار به طوری که اطرافش جنگل باشد

Unknown link.