فرزندان مسئولین

۱۲:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

در شرایط عدم امکان استخدام خانواده چه کار کنیم؟

نه به ممنوعیت فامیل‌بازی

روز قبل از تصویب طرح، نصف بعلاوه یکِ مجلسی‌های همكار و هم‌حزب را به باغ لواسان دعوت كرده و کباب بخورید.

دانشجو

۱۲:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۶

ز گهواره تا گور دانش بسوز

دانش سوز

وی چون درها را اینچنین گشاد یافت و هم چنین بیکارى فشاری کم سابقه آورد، مدام بر این کرسی نشست و نشست تا مدرکی که بر کوزه نهاده بود را کلفت‌تر کند.
به این ترتیب کلاس ٨ صبح را پیچاند، ظهر را با چرت گذراند و عصر را با بهانه ای پراند.

حراجمعه

۱۱:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۳

مستقیم از سخنرانی استاد

یوم الله بلک فرایدی

اینجانب يوم الله بلك فرايدی رو به شدت تحسين ميكنم. يعنی با ديدن تصاوير و فيلم‌ها اشك توی چشمام جمع شده كه امان از دوری. كه چرا من هم‌نفس با اين ملتِ به واقع صميمی و پرشور نيستم و موندم تو اين خراب شده.

بلک فرایدی

۲:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۲

پای تریبون استاد خوش‌بیان

یوم الله بلک فرایدی

قط همين بس كه اگر پرشی كردم، اگر بي شباهت به اسپايدر من نبودم، اگر تصاوير شجاعانه‌ی بنده بر فرازِ پرچم امريكا به دستتون رسيده، بدونيد من هر چه دارم از همون دوران طلايی تحصيلم بیرون از اين مرزهای خاكی دارم.

ماستمالی همان پاچه خواری است

۱:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۶

نسخه جدید سوگندنامه پزشکی

مالش، پایش، پوزش

پرادوى خويش را به پورشه بدل ساخته و از روزمرگى و نشستن بر كرسي خودروي بي كيفيت بپرهيزم.