تحریم استخر

۱۱:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۵

شعر طنز

شاعر شده تحریم

دیو است که در کوچه زند پرسه، چپ و راست
ابزار آلاگارسون دلبر، شده تحریم

ته‌دیگ طلایی ماکارانی مامان
آمد خبری دلهره‌آور: "شده تحریم!"

زوال آمریکا

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۸

زوال آمریکا

بی بته

ماله مالیدی به روی گند اسرائیل زود
در موال بنیامین، مشغول بوگیری شدی
بس که با آل سقوط گاو، در یک آخوری
مثل او درگیر این امراض واگیری شدی!

تحریم سانچی و سپاه و ارتش

۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۴

اتفاقات دنیا در یک نگاه

روایت هفته

شهر بی شهردار:
تهران شده مثل لوله ی بی واشر!
یا مثل درایو A ی کامپیوتر
انگار که پست شهرداری شده است
بعد از سِرالکس، نیمکت منچستر

۱:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۱

روایت هفته

ای وای! بیا ببین چه کولاکی شد
تیریج قبای شیخ‌شان، خاکی شد
بوسیدن روی منتقد پیشکشش
از دست حسن، حاج حسن شاکی شد

شاعر

۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۲۰

شعر طنز

فشار اقتصادی

چون که سربار ماست، چاقالو
لااقل وزن بار را کم کن

یا طرف را خودت ببر به بهشت
از سر ما هوار را کم کن،