هممون هک شدیم

۱:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۱۸

هممون هک شدیم!

چت دلارینگ

۲:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۱۷

چت دلارینگ

آهای که اول صفی!

۷:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۰۲

آهای که اول صفی!

تحریم استخر

۱۰:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۲۵

نگاهی به نسل جدید تحریم های امریکا

ساختمان هست ولی کم است…..

امریکا هم لابد خواسته نسل جدیدی از تحریم ها را به دنیا معرفی کند که اینگونه رفتار کرده و گرنه مغز خر نخورده است که بیاید دوتا پاره آجر را بگذارد در آن لیست بلند بالا که!

آشپزی ماه رمضان

۱:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۷

پخت سریال رمضانی