۶:۵۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۹

قاتلِ خاشقچی

۱۰:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۸

از آب گذشته!

۱:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۵

دفاع از وطن

لایک مرگ

۱۲:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۶

لایک مرگ

در لوله ضد جنگ

۱۰:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۹

در لوله ضدجنگ