دانشجوی رشته آبیاری

۱۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۶

تعبیر خواب دانشجویی

وگرنه به جهنم می رود!

هرچه پرسیدند فقط بگوید غذای سلف قابل خوردن نیست و سوسک پلاستیکی که در جیب دارد را بیرون آورده و بگوید: در غذای سلف بود.

فال حافظ

۱۱:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۸

فالنامه حافظ اندر احوالات مخترع ایرانی

حافظ برای شما آرزوی موفقیت می‌کند

می‌خواهد اختراعت را مفت مفت از چنگت در بیاورد و خاک توی سرت نماید.

برنامه ریزی

۱۲:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۶

زمستان رفت و رو سیاهی اش به زغال ماند

برنامه ریزی با نمک

چنانچه زمستان بخواهد برگردد، فکری به حال خودمان می کنیم. این روابط عمومی اعلام کرد: مردم نگران نباشند چرا که به میزان کافی نمک برای ذوب برف ها داریم، ما از هیچی نمی ترسیم و غافلگیر نمی‌شویم.

۱۰:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۱

بررسی کارشناسی

روان شناسی تیپ شخصیتی اساتید

خام رفتارهای دلربا و فریبکارانه استاد خود نشوید این همان استادی ست که شوخی شوخی و با خنده شما را از کلاس خود بیرون کرده و در نهایت شما را حذف می کند اگر در ردیف حذف شدگان قرار گرفتید اصلا ناراحت نباشید چراکه کسانی که هنوز در کلاس درس چنین استادی هستند طعمه های اصلی اند؛ این دانشجویان که به دیدگان استاد همچون نمودارهای میله ای جلوه می کنند تنها تا ساعت 24 آخرین روز شرکت در نظرسنجی اساتید، مورد لطف استادند و بعد از آن با انواع رفتارهای خشونت آمیز و برخوردهای تند روبه رو می شوند و اینجاست که متوجه چرایی رفتارهای چاپلوس گرایانه استاد خواهید شد.

دایره المعارف دانشجویی

۷:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۲۲

دایره المعارف دانشجویی

دانشجوی 10ترمه‌ی مشروط :
این شخص جزو آثار باستانی دانشگاه محسوب می شود
جااستادی:
جایگاهی که اگر یک صدم ثانیه بر آن لم بدهی استاد مثل جن بوداده ظاهر می شود