telegram

۱۲:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۰۴

حقیقت دان مجازی نیست این کار

یک عده ای عادت دارند صبح تا شب یک گوشه ای (ترجیحاً نزدیک پریز برق) بنشینند و به همه امور سری بزنند. و چون به همه امور سر می زنند، بی شک در همه امور یا اقلاً بیشتر امور صاحب سبک و نظر می شوند. خواه امور دنیوی باشد، خواه اخروی. برای همین این یک عده کلاً از همه چیز سر در می آورند و درباره همه چیز به مباحثه می پردازند.

۱:۳۲ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۰۲

سوشا مکانی و مدلینگ در نروژ!

یک خبر خوب دارم براتون و یک خبر بد، اول خبر خوب، سوشا مکانی دروازه بان باب اسفنجی پوش و سابق پرسپولیس که حالا تو لیگ نروژ بازی می کنه

۱۰:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۰۱

حقوق کارگری پزشکان

اگر یک دکتر هر روز فلان تعداد مریض را ویزیت کند و از قرار حق ویزیت فلان مبلغ پس محاسبه کنید درآمد دکتر را در پایان روز؟ پایان ماه ؟ پایان سال؟ (اکثراًهم فراموش می کنیم روزهای تعطیل را کم کنیم.) در پایان محاسبه می رسیم به یک مبلغ نجومی.

۱۰:۵۸ ق.ظ 

راهکار های ایمنی در مقابل دزد/

چگونه مورد سرقت قرار نگیریم؟

اگر خدای ناکرده دزدی از سایر مکان های ناشناخته به شهر آمد، بهتر است این اقدامات را جهت مقابله با دزد انجام دهید تا مورد سرقت قرار نگیرید:

۱۰:۱۵ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۲۸

دوددرمانی!

گفتم: متخصص قبلی توصیه کرده بود به یک جای خوش آب و هوا بروم.
گفت: متاسفانه همکاران پزشک ما، دانش پزشکی کمی دارند.