مالش دارویی

۱۱:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۸

بجای این کارها مرگ مغزی شوید!

تست بازیگری

این متن را در حالی که به خود اطمینان دارید،بادی به غبغب انداخته و اجرا کنید.فقط مراقب باشید غبغتان نترکد.

تست هوش

۱۱:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۵

تست مغزشناسی

شخصیت پنهانی‌تان را بشناسید

شما یک مغز اقتصادی هستید که بعداً دست و پا در آورده.

کارون

۱۲:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۹

جلسه تحلیل استراتژیک بحران آب

دزدی آب از کویر کارون!

همین دیروز توی خبرها دیدم سه نفر کنار کارون از تشنگی جون دادند!

۱۱:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۲۰

حواشی سقوط موشک ژاپنی مومو2

کار رژیم ژاپن تمام است!

همچنین «مو عراق چی کو» معاون وزیر امور خارجه ژاپن نیز با اشاره به اینکه این سقوط، سقوط فاحشی نبوده ابراز امیدواری کرد به زودی گپ موشکی به مذاکرات موشکی تبدیل شود تا کلا از هرگونه صعود موشکْ پیشگیری و قال قضیه از بیخ کنده شود.

بیمه سلامت

۱۰:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۳۰

پای درس «تاریخ» وزیر بهداشت!

مادهای خنگِ بی خدمات

3- به اصلی ترین مسائل بی توجه بودند
از اساسی ترین ارکان درمان که نشان از یک جامعه متمدن و خدمت گزار است پرداختن به اصل زیر میزی است . این اصل به دلیل نداشتن میز در تمدن ماد ها مورد غفلت واقع شد