۱۰:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۱

درباب احترام به اساتید

پند بزرگ

کاکتوسان،ببخشید طالبان علم اگر گاهی خدای را ناکرده گذرتان به مکتب افتاد و میان کلاس خواب قیلوله‌یتان را رفتید و اگر گردنتان زیر آن همه تواضع و احترام اشاره شده در بند اول خشک نشد،لحظه ای و یا کمتر از لحظه ای نگاه خود را به استاد دهید و گوش فرادهید تا او باور نکند جدی جدی با کاکتوس صحرای دانش طرف است و از خود ناامید گردد.

۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۰

دانشجوها در سرشان چه میگذرد

اسکن نوین بدن دانشجو

اسکن چشم (Eye):
نمونه A: در بررسی سیستم بینایی این فرد چیزی به جز سنگ و آسفالت و موزاییک دیده نمی شود. در اسکن نورون های (سلول های عصبی) چشمی، مسیری صاف تا مغز دیده می شود.

۲:۰۰ ب.ظ 

سبک زندگی دانشجوی 2019

اینترنتجویی!

سوال پرسیدن برای یادگیری امری مطلوب و سوال پرسیدن جهت ضایع نمودن استاد امری بسیار قبیح است...
لذا از گفتن اسامی دفاع چپ تیم اینترمیلان و ضربه زنِ تیم بیس بال راجرز به عنوان دانشمندانِ صاحبِ نظرِ مخالفِ استادِ خود پرهیز نمایید!

۱:۰۰ ق.ظ 

درس های زندگی یک فارغ از تحصیل

مردکِ هیچ کاره!

اکنون که پس از فارغ التحصیلی به عنوان مسئول تحقیق بر شناخت تاثیر میتوکندری یوکاریوت‌ها در انقراض جلبک‌های قهوه‌ای اقیانوس آرام منصوب شده‌ام، باید بزرگترین درس این دوران را فاش کنم.

۱۱:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۸

از صفحه «شب امتحانِ»دفترچه خاطرات دانشجویی

کامنت مفهومی پای پست‌های همکلاسی‌ها

6:45 تا 7 صبحانه/ درصورت عدم وجود نان، جایگزین شدن تماشای تکرار دوم خندوانه.
7 تا 7:20 خیره نگاه کردن توی آینه و شمردن جوش‌ها.