۱۰:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۴

دعای زنان موقع رفتن به خرید

مناجات خریدیه

لهی! مگوی بعد از خرید چطوریم که خندانیم. مپرس با کدام پول که نمی‌دانیم. فقط به شوهر فشار آوردیم که می‌خواهیم. هر چه گفت نمی‌توانیم گفتیم از این حرفها نداریم. اگر دزدی کرده به ما چه؟ ما فقط پول خواستیم.
الهی! اگر از جیب شوهر پولی بی‌اجازه برداشتم که برداشتم. همین که تحملش داشتم سنگ تمام گذاشتم.

۱۰:۱۳ ق.ظ 

کلثوم ننه، کتابی در نقد خرافات رایج درمیان زنان

طنز دینی در آثار علماء

باب دوازدهم در بیان اقسام محرم و نامحرم: کساني که نامحرمند: اول «عمامه به سر» اگرچه کوچک باشد و کمتر از پانزده سال داشته باشد ولي عمامه هرچه بزرگ‌تر باشد صاحب آن بيش‌تر نامحرم است و ديگر، علما و پيش‌نمازان و خدام مساجد و روضه‌خوان و واعظ و تاجر و کساني که به حج رفته باشند. اما آنان که محرمند شامل يهودي يراق‌فروش، سبزي‌فروش، زردک‌فروش، بزاز، پنبه عوض کن، طبيب، رمّال، دعانويس و... . بزم‌آرا فرمايد که اگر يهودي يراق‌فروش باشد و اتفاقاً او دعانويس هم باشد، به اندازه‌اي محرم است که تا هم فيها خالدون! و اجتناب از او فعل حرام و جزء گناهان کبیره میباشد بلکه این مرد اگر به خانه وارد شود باید احترامات او را به جا و حاجتش را برآورد.

۹:۵۷ ق.ظ 

حکایت کسی که با همسرش اندکی بد اخلاق بود!

بهشت؟ زرشک!

مادرِ سعد که این صحنه را دید گفت: «بهشت گوارایت باشد فرزندم!» و این در حالی بود که خود سعد هم احتمالا منتظر حوریه های بهشتی بوده است که با شنیدن صدای زکیِ قبر و شروع در آغوش کشیده شدنش توسط قبری که خود پیامبر برایش آماده کرده است، به خودش می آید و متوجه میشود که زن ذلیلی آن قدرها هم که میگویند بد نیست! چون ثمره‌ی اخلاق بدِ سعد در خانه با زن و بچه‌اش، باعث شد صحابی شهید پیامبر هم به عذاب دچار شود!

۱۰:۵۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۲

ناگفته های کیومرث پور احمد

من، بی بی و پنجعلی

در این چهل سال کی حال من خوب بوده؟ کدام روز انگشت پا به لبه مبل گیر نکرده؟ کدام روز دمپایی دستشویی خشک بوده؟ مطمئنم حال شما هم بهتر از من و عمو پنجعلی نبوده است و نیست. پنجعلی تجسم انسان چهل سال گذشته است که همه می‌خندند ولی او نمیخندد ...

۹:۴۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۷

احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام همسرداری

زن میتواند در قبال کاری که در خانه میکند...


الف)کلی غر به جان همسر خود بزند
ب) می تواند از همسرش جان بخواهد(حالا کی هست که بدهد!)
ج) زن که نباید که در خانه کار کند.
د)از او طلب اجرت کند