telegram

۳:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۰

شعر طنز

دو کتاب

تو که رو دست ناشر باد کردی
تو که تجدید چاپت مثه رویا س

واسه ما شاخ بازی در میاری؟!
بِدم اجرا کنن روت یه هولوکاس

۱:۱۷ ق.ظ 

پیشنهاد راه راه برای علاقه مندان کتاب طنز

«لبخند غیرمجاز» مجاز شناخته شد!

راستش ترانه ها مث بچه ی آدم می مونن هیشکی دلش نمی آدش که بچه هاشو از خودش جدا کنه، اما چاره ای نیست. اون حس هفته ای یکی دوبار سراغت می آدش و تو هفته ای یکی دوبار دلت تاپ تاپ می زنه و واسه یکی دیگه می میری.

۱۰:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۸

واژه شناسی کتاب در شعر تاب تاب عباسی!

کتاب که می گن یعنی چی؟

در زمانهای مستقبل عده ای پا به دنیا می گذارند بنام دانشجو و فقط این اسمشان است و هیچ تناسبی بین اسم و رسم آنها وجود ندارد. دانشجوها تمام توان خود را می گذارند تا چیزی بنام مدرک؛ همان که در کوزه می گذارند و آبش را می خورند، بگیرند.

۱۱:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۷

شعر طنز

از ما بهتران

گفتا ناشری ناچیز بودم
رفیقم جزو از ما بهتران بود
دمش را دیدم و هی خرج کردم
که تنها راه حل من همان بود

۱۲:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۴

گاهی در کتاب نخوانی حق با مردم است!

کتاب نمی خوانیم!

پیش از پیدایش خط و حروف انسانهای نخستین، پیام خود را روی دیوار غارها نقاشی می کردند و خیلی اعتقادی به خواندن نداشتند و نگاه کردن تصاویر و سریع رد شدن را ترجیح می دادند.