۶:۲۴ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۲

محمد حسین بدری در اردوی طنز راه راه مطرح کرد:

در نویسندگی تواضع داشته باشید

در نویسندگی تواضع داشته باشید چون که آدم متکبر، به لحاظ فنی هم توانایی نوشتن را از دست می دهد. با همه آدمهای اطرافتان ارتباط برقرار کنید و با پدربزرگ، مادر بزرگها یا فامیل حرف بزنید و با جزئیات از ریز زندگیشان سوال کنید. هر چیز جزئی کم اهمیتی که او می گوید مهم است چون به عالم ذهنی این آدمها نزدیک می شوید.

۱۲:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۱

علی ذکریایی در اردوی طنز آموزشی راه راه مطرح کرد:

ایده های ذهنی تان را به کمک قالبهای هنری صدا شکل دهید

ذکریایی: رساندن دقیق محتوا و هدف یکی دیگر از کارکردهایی است که فایل صدا دارد.
وی در مورد انواع قالبهای صوتی گفت: نریشن یکی از قالبهای صوتی است که با گویندگی فرق می کند؛ در نریشن مشخص است که از روی متن می خوانید در حالی که گویندگی یک اجرای رادیویی است.

۳:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۳۱

ناصر فیض در اردوی آموزشی طنزپردازان راه راه مطرح کرد:

خط قرمز در طنز با سانسور متفاوت است

فیض با اشاره به وجود خط قرمز در طنز پردازی گفت: خط قرمز در طنز داریم که با سانسور متفاوت است. طنز پرداز باید تیزهوشی داشته باشد و با احتیاط به این خط قرمزها نزدیک شود؛ من با سانسور مخالفم ولی آزادی بیان و دموکراسی ادعایی، هیچ جای دنیا وجود ندارد.

۵:۲۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۲

یک داستان و نُه نوشته ی کوتاه

احمد ملکوتی خواه پرتقال را در جعبه ابزار گذاشت!

من در یک خاندان فنی به دنیا آمدم. در چهارسالگی از طرف مادرم مأموریت پیدا کردم فوق دکترای مهندسی بگیرم و برای خانواده افتخار آفرینی کنم.
مادرم به آلبالو خشکه، کدو و فوق دکترا خیلی علاقه داشت.

۴:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۰۸

تاریخ فلسفه با نام بیست سی حکیم

این کتاب را بخوانیم «مو، لای درز فلسفه »

میلیاردها نفر روی زمینی راه می رفتند که ثابت می نمود. اما در واقع حرکت داشت. حرکتش هم تند بود، تا گالیله فریاد کرد: مردم! زمین می گردد.