۹:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۹

کنکاشی در کشف بیوت تحریف نشده سعدی

سعدیا مرد نکونام همون بهتر مرد

۱. بنی آدم تو کر وروی هم دیگه هی میلولن
(ترجمه: بنی آدم اعضای یک دیگرند.)
تو قرتراق گنده از او اولش یه تولن
(ترجمه: از زمان بیگ بنگ که نیروی طبیعت آن ها را به وجود آورد تاکنون به چشم واحد به آن‌ها نگاه شده است)

۹:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۸

تحلیل یک ترانه ناظر بر ترانه‌سرا و مخاطب/1

آ چِد هس حالا؟

ابتدا ترانه‌سرا چشمکی به مخاطب می‌زند و در دل خود می‌گوید: «خداییش شعر دیده بودی هر بیتیش سه تا مصراع داشته باشه؟»

۱۲:۳۶ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۷

ستاره کوفت مربع

زدم شبکه چهار. مجری ناگهان جا خورد و گفت: به! بیننده جان! کجایی تو پسرم؟! نیم ساعته که منتظریم تا یکی بزنه شبکه چهار تا یه نکته‌ای بگیم.

۱۲:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۶

اگر بنا بود عصر جدید در هیئت دولت اجرا شود!

عصر ندید بدید

من جواد هستم.
احسان علیخانی: استعدادت چیه جواد؟
جواد: جوان ام!
احسان علیخانی: خب الان ما هم جوان ایم...
جواد: ...همه تون وزیر هستید؟
احسان علیخانی: وااااااااو، نه! منطقیه.

۱۰:۴۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۲

فیلمنامه سینمایی (دوزبانه)

مهناز، غیرت، پرویز و دیگران

مهناز با يكي از كارمندان شركت كه جوان باادبي است آشنا مي ‏شود و پس از مقايسه او با شوهرش، با جوان به خارج مي‏ گريزد اما در خارج، فروشنده جوان او را مثل چي، وِل مي‏كند