۱۰:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۶

انشای امیر علی 8 ساله از مشهد

دعوا یعنی دوست داشتن!

پدرم هفته ی گذشته که روی دیوار نقاشی کشیده بودم برای این که دیگر این کار زشت را تکرار نکنم، دعوایم کرد کمی هم گوشمالی ام داد. اما چون من را دوست داشت برایم بعد از گچ گرفتن دستم بستنی خرید...

۱۰:۰۵ ب.ظ 

در مصائب سینما رفتن

رفته بودم سینما، از بس زنم اصرار داشت

همسرم مثل آباژور پیش چشمانم نشست
می‌شنیدم که مرتب برلب استغفار داشت

پیشبینی نوستراداموس در مورد انتخابات ایران

۶:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۴

اگر تقلب کردند بریزید توی جوبها...

پیش بینی های لوسترآدام اووس

در مجموع لوستر به این موضوع اشاره می کند که اگر شمارش آراء به نفع وی نباشد، حتما تقلب شده وگرنه او که جشن پیروزی گرفته بود،عمه اش را دعوت کرده بود، دندونی هم پخته بود...

۱۰:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۲۹

غذاهاي رستوران دهك ويژه شب يلدا

آب خرچنگ

خرچنگ، خَری است که چنگ می‌نوازد. یک مسئول باید بتواند با نواختن چنگ مردم را سرگرم نگاه دارد. از ‏آنجائیکه مسئولان ما با موسیقی و کنسرت رابطه خوبی ندارند به آن‌ها توصیه می‌کنیم هر روز دو بار آب خرچنگ ‏بخورند

۱۰:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۲۸

اندر مصائب هندوانه بودن

کاش نارگیل بودم

اصولاً یک «شما مسلمان نیستید» خاصی در دانه هايش موج می زند، جوری که آدم فکر می کند هندوانه بزرگترین آرزویش این است که کاش نارگیل بود.