۱۰:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۱۱

درباب بالارفتن تعداد سدها و پایین آمدن ذخیر آب آنها

ایستادن روی سگگ کمربند

اما یک سوال برایم ایجاد شده که: ایستادن روی کمربند مگر درد دارد!؟ البته شاید ایران روی سگک این کمربند باشد که اینجوری اوضاع داغان است.
برادرم می گوید:ایران دچار جنون سد سازی شده است بر هر آبراهه ای سد احداث کرده اند.راست می گوید پدرم بر روی درز های پنجره ها را با لباس تابستانه های من سد ساخته. دیگر نمی توانم با خاک های مانده روی طاقچه و آب باران، گل درست کنم و سرگرم شوم .من هم معتقدم سد سازی زیاد خوب نیست.انگار پدر هم کمی جنون گرفته این را باید به مادر بگویم.

۱۰:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۸

بازم تو تخم مرغ؟!

۱۰:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۳

در توضیح علت ساخت و ساز میلیاردی بنیاد مستضعفان

نیازهای بنیادی

فرض کنید قرار است عده ای از مسئولین جهت چاق سلامتی بیایند و از خدمات بنیاد به مستضعفان بازدید کنند اگر خود بنیاد که دم دست است امکانات اولیه زندگی مثل آب نمای 270 میلیون تومانی یا محوطه 20-10 میلیاردتومانی نداشته باشد آنگاه چگونه می تواند ده بیست هزار تومان به مستضعفان برساند؟!

۱۲:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۰

راههای فهمیدن تمکن مالی مردم برای قطع یارانه

جیبتان را خالی کنید

مانند گواهی سلامت خودرو یعنی معاینه فنی، مراکزی جهت بررسی عدم تمکن مالی افراد و صدور گواهی عدم تمکن مالی، ایجاد شود. که این مراکز تحت آزمایشهای سخت از قبیل اندازه دور کمر و شکم، دور گردن، وزن، سیاهی دور چشم، پینه دست و پا و تعداد دنده های از پوست بیرون زده بررسی های خود را انجام دهند.