۱۰:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۵

کمک به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین

اموال ناملموس!

اموال ناملموس: اموالی که نوشته می‌شوند. خوانده می‌شوند، حتی دیده هم می‌شوند، ولی یکهو می‌بینید هیچی به هیچی! مثلا یک سری اموال در حاشیه کرسنت بود که جلوی چشم همه دود شد رفت هوا.

آزمون استخدامی

۸:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱

آزمون استخدامی

اصغر آقا که پیش تر با شعار حمایت از زنان،توانسته بود از اعضای شورای محله شود با این کار به وعده ی خود جامه عمل گوجه ای پوشاند.

۱۰:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۱۱

درباب بالارفتن تعداد سدها و پایین آمدن ذخیر آب آنها

ایستادن روی سگگ کمربند

اما یک سوال برایم ایجاد شده که: ایستادن روی کمربند مگر درد دارد!؟ البته شاید ایران روی سگک این کمربند باشد که اینجوری اوضاع داغان است.
برادرم می گوید:ایران دچار جنون سد سازی شده است بر هر آبراهه ای سد احداث کرده اند.راست می گوید پدرم بر روی درز های پنجره ها را با لباس تابستانه های من سد ساخته. دیگر نمی توانم با خاک های مانده روی طاقچه و آب باران، گل درست کنم و سرگرم شوم .من هم معتقدم سد سازی زیاد خوب نیست.انگار پدر هم کمی جنون گرفته این را باید به مادر بگویم.

۱۰:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۸

بازم تو تخم مرغ؟!