یا ثارالله

۱۰:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۹

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

یا حسین (ع)

از این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گل طلایی وسط مذاکرات

۲:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۸

در توضیح کسب امتیازی مهم و راهبردی از تیم آمریکایی

گل طلایی وسط مذاکرات

پس دریافت تابعیت برای 2500 نفری که نه از خودشان یک ریال پول در جیب دارند و نه یک نخود مغز در کله، آیا دستاورد کمی است؟!

پهباد

۲:۲۰ ب.ظ 

به بهانه‌ی حذف پهپاد آمریکایی از مجسمه‌ی سیمرغ در مشهد

استدلالات چخ چخی

شاید یکی از بچه های مسئولای شهرداری از باباش پهپاد مُخواسته و باباش روش نِمِشُده بگه پول نِدِرُم برات بخرُم. رفته ای پهپاد ره برداشته و برده برا بچش. هم مجسمه ره سبک کرده هم جلو بچش شرمنده نِرِفته.

احتکار

۹:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۷

پند استاد

اِحتَکَرَ یَحتَکِرُ  اِحِتکار

جای تو امروز ته گور باد
گور تو از کشور ما دور  باد
چشم وزغ‌گونه‌ی تو کور باد
زرت تو هر آینه قمصور باد

افتتاح خانه رفسنجانی

۱۲:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۶

توئیزر 51

قضای حاجت دورِ یقه ی اُکازیون!

گفتنی است به زودی طرح بازدید از لیوان و دستمال شخصی نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهدشد.