۱۱:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۵

روانشناسی عکس!

1. سیاهی: شما شخصیتی عجیب و ترسناکی دارید. بیش از این وارد نمی‌شوم چون خودم هم ترسیده‌ام. در خانه تنها نمانید و از کنار بروید.

۱۲:۰۳ ق.ظ 

اولین فحش خوردن های احمدی نژاد از همچین روزی شروع شد

کی فکرش را می کرد ۱۹۱سال پیش ماده ای کشف شود که نزدیک به دوقرن بعد رییس جمهوری بخواهد به خاطر سهمیه بندی آن بد و بی راه بخورد.

۳:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۴

رئیس جمهور در گفتگوی ویژه ی خبری

وعده الکی با گرمای اضافه!

پياده شده ام و كنار تاكسي، پيچ و تابي به عضلاتم مي دهم. راننده مي گويد:"بشين داداش، چشم به هم بزني ي نفر گرفتيم و راه افتاديم" دفعه چندم است كه وعده الكي مي دهد.

۸:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۲

کارگر ماهر


تعدادی کارگر ماهر ترجیحاً آقا برای انجام اغتشاش و عملیاتهای تروریستی نیازمندیم.
افراد دارای اندیشه های سَلَفی و دارای سابقه منفجر شدن در اولویت هستند.

۵:۲۴ ب.ظ 

یک داستان و نُه نوشته ی کوتاه

احمد ملکوتی خواه پرتقال را در جعبه ابزار گذاشت!

من در یک خاندان فنی به دنیا آمدم. در چهارسالگی از طرف مادرم مأموریت پیدا کردم فوق دکترای مهندسی بگیرم و برای خانواده افتخار آفرینی کنم.
مادرم به آلبالو خشکه، کدو و فوق دکترا خیلی علاقه داشت.