انیشتین

۱۱:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۵

سخنان بزرگان

مسئولی که تو را نکشد، وِلَت نمی‏کند!

من هیچوقت از نظر منتقدان ناراحت نمی­شوم، بلکه نظرم را هم در موردشان عوض نمی­کنم، من کلا هیچ کاری نمی­کنم» آل پاچینو

احتکار کالای ضروری

۱۲:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۴

خُردها بیشتر از تراول‌ها در معرض خطر هستند

محتکر خُرد

اگر کالایی را بخرند و استفاده نکنند، بهتر از آن است که نخرند و استفاده نکنند؛ یعنی اگر از کالایی زیاد داشته باشند در حالیکه کم لازم دارند، بهتر از آن است که کم داشته باشند در حالیکه کم لازم دارند

تاریخ تولد رند

۱۲:۰۶ ق.ظ 

جستاری درباب اینکه چگونه آینده کودکان میشود

تاریخ تولدش

حالا فرض کنید کسی می آید و می گوید تاریخ تولد من 6/6/1366 اصلا درجا مدرک دکتری را روی میز می گذارید! این فرد کلاس و تز و مصاحبه می خواهد چکار؟! اصلا شانیت مدرک با حضور چنین عزیزانی است که معنی و مفهوم می گیرد!

۱:۵۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۲

کُما نوشته های یک برانداز پس از یک رزمایش!

فشارم افتاد!

این کله فندقی باز میگوید ساندیس! این حکومت نان خشکش را آویخته و لنگش را بسته، پول ساندیس از کدام گوری بیاورد گوربه گوری!؟

۱۲:۳۱ ب.ظ 

پسر عارف به کمیسیون صلح و ورزش رسید

تبریک مایکل فلپس به ژن خوب

از طرف: انجمن ساکتان، خموشان، لبدوختگان، کم حرفان و دلسوختگان به جز اردشیر.