نیکسون

۱۲:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۷

در حقیقت روز دانشجو

آخجون نیکسون!

دانشجویان از ماجرا مطلع شده و با خوشحالی برای آمریکا سینه‌چاک کرده‌اند که در این بین، سربازان خوشحالی دانشجویان را میبینند و به جمع دانشجویان میپیوندند اما در میان تیرهوایی زدن از روی خوشحالی، چند تیر زمینی میشود و سه نفر میمیرند

همایش دانشجویان

۱۲:۰۰ ب.ظ 

۱۶ آذر چه بر سر کوروش کبیر آمد؟

غارت پروپوزال کوروش

منظور من از تاریخ، سرگذشت پادشاهان به خصوص کوروش کبیر که اولین پروپوزال ایران رو روی استوانه‌اش نوشت اما با دزدیدن استوانه در ۱۶ آذر اجازه‌ی تحقیقات و دفاع به این شاه بزرگ ندادند.
+ ممنون... روزتون مبارک!!!

دنشجویی

۱۱:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۶

رتق و فتق امور جاری دانشگاه

لوقاط دانشجویی

آبدارچی: وسط پخش چای و شیرینی برای اساتید و کارکنان، به رتق و فتق امور جاری دانشگاه میپردازد، دستش برسد دوتا پسگردنی هم حواله دانشجوی بخت برگشته میکند!

روز دانشجو

۱۲:۰۴ ب.ظ 

چگونه طالب فیض شویم

حسنی به دانشگاه نمی رفت

از دستاوردهاش در طول ترم تموم کردن پنج فصل سریال، یادگیری طریقه‌ی حاضری خوردن هنگام غائب‌ بودن، آشنایی اجمالی با زبان آناپانیکو (سریال ها به این زبان بود)،یادگیری نحوه‌ی کپی پیست و... بود.

دانشجوی رشته آبیاری

۱۲:۰۰ ب.ظ 

تعبیر خواب دانشجویی

وگرنه به جهنم می رود!

هرچه پرسیدند فقط بگوید غذای سلف قابل خوردن نیست و سوسک پلاستیکی که در جیب دارد را بیرون آورده و بگوید: در غذای سلف بود.