telegram

۱:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۰

بنَقد کاری از علی ذکریایی با موضوع نقد سازنده

بنَقد

۱۲:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۶

قسمت دوم مجموعه طنز«پس گردنی»

فیلم کامل طنز« دکتر سلام۱۳۱»

۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۵

چگونه به حد خودمان قانع باشیم؟!

رادیو طنزیم/قسمت پنجم

این یکشنبه، پنجمین قسمت از رادیو طنزیم را با هندزفیری گوش کنید!!

۱:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۴

طنز صوتی

شسته بودی!

طنز صوتی شسته بودی کاور شده بر روی ترانه ای از استاد علیرضا افتخاری