۱۰:۳۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۱

رادیو طنزیم/ قسمت ششم

۱۱:۳۶ ق.ظ 

گزیده ی دکتر سلام۱۳۱

معاون وزیر بهداشت: اگر مردم ندارند بخورن چرا از چاقی رنج می برند؟