۴:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۶

پوشک ات را عوض بکن!

۱۲:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۵

فیلم کامل سومین شب طنز انقلاب اسلامی "نطنز"

فیلم کامل سومین شب طنز انقلاب اسلامی “نطنز”

۱۱:۴۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۸

شعرخوانی امیر معظمی گودرزی در سومین شب طنز انقلاب اسلامی «نطنز»

حیاتی از در و دیوار می گوید

۱۰:۱۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰

دیرین دیرین: زمستون

۲:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۶