۱۲:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۶

قسمت دوم مجموعه طنز«پس گردنی»

فیلم کامل طنز« دکتر سلام۱۳۱»

۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۵

چگونه به حد خودمان قانع باشیم؟!

رادیو طنزیم/قسمت پنجم

این یکشنبه، پنجمین قسمت از رادیو طنزیم را با هندزفیری گوش کنید!!

۱:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۴

طنز صوتی

شسته بودی!

طنز صوتی شسته بودی کاور شده بر روی ترانه ای از استاد علیرضا افتخاری

۱۱:۱۴ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۰

رادیو طنزیم/

منو کاخ سفید یهویی!

الو کری مگه کری گوشی برنمیداری خرت از پل گذشته دیگه با ما نمیپری!