۱:۵۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۲

هجو آل سعود توسط علی اصغر شیری در اولین شب طنز انقلاب

باز شمشیر به دست آمده و می تازید خیمه شب بازی غرب است و شما طنازید

۱:۴۱ ب.ظ 

استندآپ کمدی وحید اشتری

استندآپ کمدی وحید اشتری, فعال دانشجویی درباره روز افتتاح دانشگاه ها در سال 88 با حضور احمدی نژاد

۱۱:۵۵ ق.ظ 

شعر خوانی علی اکبر سلیمانی در شب طنز انقلاب «نطنز/۱»

اینکه گویند چنین است عربستان و چنان کذب محض است فقط زیر سر کیهان است

Unknown link.