۳:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۳۰

رادیو طنزیم ۲۳

۹:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۷

هرجا هستید، بشینید!

آیتم طنز برنامه عصرانه از شبکه افق با اجرای محمدرضا شهبازی